Waarom aandacht voor spelregelkennis?

Regels zijn een essentieel onderdeel van elke sport, spel en dingen samen doen. Het zijn afspraken die je met elkaar maakt om alles goed te laten verlopen. Het is belangrijk dat deze spelregelkennis voor iedereen inzichtelijk zijn. Met goede kennis van de regels:

  • krijg je een intensere beleving 
  • begrijp je elkaar beter
  • voorkom je onnodige discussie

Natuurlijk doen zich altijd situaties voor waarover discussie ontstaat. Bespreek deze gewoon met elkaar, op een respectvolle manier.

De WRLP past geen beperkingen toe met betrekking tot gespreksonderwerpen. U mag spreken waarover u wilt. Wel willen we u vragen om de volgende spelregels in acht te nemen:

– Houd het netjes
– Probeer je boodschap over te brengen zonder onaanvaardbaar taalgebruik
– Vulgair of obsceen taalgebruik worden niet getolereerd
– Houd je jezelf aan de algemene fatsoensnormen en waarden
– Probeer doorgangen kort te houden. Bij voorkeur maximaal 3 minuten
– Houdt een paar seconden ruimte tussen de doorgangen
– Praat niet over een ander heen, maar breek netjes in

Samen houden we het aangenaam… 

  • Voor directe of indirecte intimidatie, bedreiging, pestgedrag, verbaal of fysiek geweld jegens een gebruiker of teamlid of hun omgeving geldt een zero tolerance beleid
  • Het is niet toegestaan om (cross)links naar andere systemen te maken. Cross-links naar andere programma’s te koppelen zoals bv. EchoLink, eQSO of andere IRLP reflectoren zijn ten strengste verboden
  • Indien blijkt dat de spelregels door een gebruikers duidelijk wordt overschreden dan kan door een toezichthouder worden besloten om deze gebruiker hierop aan te spreken
Scroll Up