De WRLP past geen beperkingen toe met betrekking tot onderwerpen. U mag spreken waarover u wilt. Wel willen we u vragen om de volgende spelregels in acht te nemen:
– Houd het netjes
– Probeer je boodschap over te brengen zonder onaanvaardbaar taalgebruik.
– Vulgair of obsceen taalgebruik worden niet getolereerd.
– Houd je jezelf aan de algemene fatsoensnormen en waarden.

Samen houden we het aangenaam…

Voor directe of indirecte intimidatie, bedreiging, pestgedrag, verbaal of fysiek geweld jegens een gebruiker of teamlid of hun omgeving geldt een zero tolerance beleid.

Het is niet toegestaan om (cross)links naar andere systemen te maken. Cross-links naar andere programma’s te koppelen zoals bv. EchoLink, eQSO of zelfs andere IRLP reflectoren zijn ten strengste verboden.

Indien blijkt dat de spelregels door een gebruikers duidelijk wordt overschreden dan kan door een toezichthouder worden besloten om deze gebruiker hierop aan te spreken.

Scroll Up