Vragen van Hendrik uit Hoogvliet tijdens eindejaarsronde 2020

Vraag: Waarom heeft de WRLP zich losgeweekt van de Whisky Oscar. (WO)?

Antwoord: Het World Radio Linking Project, (WRLP), voormalig onderdeel van de WO zijn dit samen overeengekomen in een vergadering van 7 september 2019 in het bijzijn van alle bestuursleden (6 stuks) en ik zelf als lid van de WO in Ede, Spitsbergenweg 2, 6718 PK, als zijnde het clubgebouw van de WO. Een van de redenen was dat de oprichter en tevens uitvinder van het WRLP systeem er weinig of geen zeggenschap over had, het bestuur niet of nauwelijks communiceerde via de website of met de leden. Daarom is de WRLP gedeeltelijk zelfstandig gegaan, dd. 29 december 2019, met instemming van de WO en er zijn schriftelijke afspraken gemaakt zoals dat 30% van de contributie van elk lid van de WO naar een derde rekening van de WO zou worden overgemaakt, waarmee de WRLP deze zelf kon beheren. Echter deze en meerdere afspraken zijn niet nagekomen door het bestuur van de WO, waardoor de WRLP niet verder kon om te blijven bestaan en is er privé voorgeschoten om het repeater netwerk en het bestaan ervan voor u en andere 27 MHz. hobbyisten in leven te houden. Na 29 maart 2020 is er een schrijven vanuit het bestuur van de WRLP naar het bestuur van de WO gegaan met de beëindiging van de samenwerking en dat de WO geen gebruik meer mocht maken van onze hosting na 1 mei 2020. Wij hebben direct een aparte rekening geopend om niet gebonden te blijven aan de WO. Na ruim een maand is een bestuurslid van de WO met een voorstel gekomen (uit eigen belang) een stuk minder dan de al gemaakte afspraak, maar deze hebben wij aanvaard en was geldig tot het einde van het boekjaar. Helaas zijn de betalende leden van de WO niet in kennis gesteld van deze afspraak en splitsing, hier staat de WRLP volledig buiten maar wil wel duidelijk maken dat wij buiten deze gemaakte afspraak met de WO, totaal niets hebben meegekregen (financieel en/of materialen) voor de heropstart van de WRLP en daarom hebben wij besloten om geen leden te nemen maar de kosten proberen te dekken met uw donatie om het netwerk draaiend te houden.

Vraag: Naar uw idee is er een flinke ruzie en willen sommige mensen niet met de WRLP te maken hebben.

Antwoord: Wij van WRLP hebben geen onenigheid met de WO in zijn geheel, maar zijn wel op onze hoede, dit gezien enkele bestuursleden van de WO niet rechtvaardig zijn naar hun leden toe en ondanks de afspraken waar ze mee ingestemd hebben een andere vereniging proberen er onderuit te halen die eerst een onderdeel van hen was.

Vraag: Afgelopen week, dus week 52, is de boel plat gegaan en dan wordt bedoeld Teamspeak.

Antwoord: Dat klopt. Wij van de WRLP hebben in moeten grijpen om onze rechten te beschermen en dat in ons belang, maar ook aan de uwe als 27 MHz gebruiker. Enkele bestuursleden van de WO, die nog in het bezit waren van diverse software waaronder Teamspeak en Zello, hadden zich de rechten zonder (juridische) toestemming toegeëigend in hun eigen belang. Ik hoop dat uw vragen hiermee beantwoord zijn en ik kan u garanderen dat de antwoorden 100% onderbouwd zijn.

Met vriendelijke groet,
Johan Jörning, vicevoorzitter / penningmeester WRLP